නිසදැස්

අතේ තිබුනු වළලු

අතේ දාලා හැඩ බලාපු උඹේ තනිය කැපුව       වලලු
උකස් කඩේ වීදුරුවෙන් අදත් එබිලා කරයි       මුකුලු
අරන් ගිහින් හිනාවෙන්න ඉඳන් උඩම තලේ      සදලු
මැව්ව හීන ඇස් මානෙම පුපුරයි වී සබන්          බුබුලු

සැදෑ අහස කලු කරගෙන ගොරවද්දී හඬින්        විපුලු
මුවා වෙලා උන්නු දවස් හූරන් කයි ඇහේ           කඳුලු
හිනා කටක් එක්ක කහට විතරක් බී විඳින          යැපුලු
දරා ඉවස ඉන්නෙ කොහොම පන්නන් ආ පවට කඬුලු

වරා නින්ද නීල නයන ළිං පතුලක් වෙලා            ගැඹුරු
පුරා රැයම අැඹරුව ලණු කියයි පහස තිබුනු      සොඳුරු
ගරා වැටුනු හින්දම දිය ඇළි මවද්දි වහලෙ            සිදුරු
සරා ඉතින් සමා වෙයන් හෙවිලි කලේ දාල            පිදුරු

උදේ වලේ වැඩට ගිහින් ඩිංගක් ඉර වෙද්දි          මුදුන්
බඩේ ගින්න පරද්දන්නේ උඹව මතක් වෙලා      ඉතින්
අතේ පාලු කැපුව වලලු බත් පිඟානෙ හතර         වටින්
සඳේ එළිය අරන් ඇවිත් හිනා වෙද්දි හීන්        සැරෙන්

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

අනුරාධි උත්තරා

වෛද්‍ය පීඨය - සිව්වන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment