නිසදැස්

අපේක්ෂා

තුඩ තුඩ විස රැදි..
රෝස කටු අග,
පිපුනේම සුවැඳැති කැකුලක්

ගමන නැවතුව හෝරා කටුවත්
හරියටම වෙලාව පවසයි දවසට දෙපාරක්

අදුරේ ගිලී ගිය
අමාවක අඹරෙත්
නුදුටුවද ඔබ
නිසසල ගැඹුරත්..

ඉදින්,
වැටි වැටිත් නැගිටිමු අපි.
මන්ද,
හෙට නැවුම් ඇරඹුමක්…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

ශාලික දේශාන්

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment