නිසදැස්

අබ්බගාත කුරුල්ලා

පිහාටුවක්වත් නැතිව
ඉගිලෙන්න
කැදැල්ලේ දොරකඩට වී
නබෝ ගැබ දෙස බලා සිටි
කුරුල්ලා

ඇහින් පොළොවට පැන්න
කඳුළු කැට දෙක තුනට
ගිනි පිඹින ඇස් වලින්
රවා තරවටු කළා

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

සෙත්මිණි දිලේකා

ශාස්ත්‍ර පීඨය - පළමු වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment