නිසදැස්

අම්මා

මෙලොව එළිය දුටු දා පටන්
නුඹෙන් ලද සෙනෙහස
අන් කිසිවකටත් සම කළ නොහැක අම්මේ…

අප සතුට වෙනුවෙන්
නුඹේ සතුට පරදුවට තබා නුඹ
කැපවුණු සැටි මා හට පුදුමයි අම්මේ…

මා සිතින් පැරදුනු සෑම විටකම
නුඹ මා ළඟින් හිඳ
මා හට ශක්තියක් වූවා අම්මේ…

මා දිවි ඇති තුරාවට නුඹේ ප්‍රාණය
මගේ දෑස් මෙන් රැකගමි අම්මේ…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

භාෂිණී ජනරංජනා

කළමනාකරණය හා මූල්‍ය පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment