නිසදැස්

අම්මා

ගිනි ගහන මහ පොළොව
නිවාලන පොද වැස්ස
මල් කැකුළු පුබුදු වන
කුළුඳුල්ම හිරු කිරණ

ගත වැකුණු දා බිංදු
පිස හෙලූ මද පවන
ඉර හඳත් අවු වැසිත්
දරා උන් නිල් අහස

දුක් බරින් මැඩුණු කල
හිත නිවන බණ පදය
සසර මග යනෙන තුරු
නිම නොවන පෙම් කවිය…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

ඉසුරි නවාංජනී

දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යා ආයතනය- දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment