නිසදැස්

අවසරය

වැටෙන හැටි දහඩිය කඳුළු කැට
මහ පොළොව තෙත් වෙන තරමට
දුටුවෙ නැහැ කිසිවිට
වෙහෙස වෙන හැටි පියෙකු මුදලට

දරදඬු පිරිමි හිත යට
සෙනෙහස ගැලුවා දෝණිට
කාලය මැවූ වෙනසට
අවනත වීය මා ටිකෙන් ටික

අවසර දෙන්න මට
නුඹගෙන් නික්ම යන්නට
ගියත් දුර ඈතට
සමානයි නුඹ මගේ ප්‍රාණෙට

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

කවිදි ප්‍රමීෂා

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment