නිසදැස්

ආලෝක වර්ෂා

නාඳුනනා
සිත් දහසක ප්‍රාර්ථනා
ඉටු කරන්නට පොරොන්දු දී
ගව් ගානක් දුරින් ඉඳන්
නුඹ කඩා වැටෙද්දී
දැන සිටියා
දැවී මියැදීමට සැරසෙන බව

කැප කළේ නුඹ දිවියම අනුනට
එනමුදු
නුඹ වෙනුවෙන් එක් කඳුළැල්ලක්
නොවැටෙද්දී
මෙසේ පුද දෙමි නිහඩ විරුවෙකුට තුති…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

උදානි අදිකාරි

විද්‍යා පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment

1 Comment

%d bloggers like this: