නිසදැස්

ඇමර්සන් දැවුනේය

ඇමර්සන් දැවුනේය
තවම ඔබට එය දැනුනේ නැත
ඒ නිසා ඔබ බිම දැමූ ටොපිකොළයක්වත්
අඩු නොවුනේය……..

ඇල්ල දැවුනේය
තවම ඔබට එය දැනුනේ නැත
ඔබ පාරේ දමා යන කුණු මල්ල
එහෙමමය

ග්ලැසියර මළහ……
තවම එය නුඹට දැනුනේ නැත
ඒ නිසා නුඹේ වාහනයේ කළු දුම
අඩුවක් නැතුවම එලියට එන්නේය…..

ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශිතය
එයනම් නුඹට තදින්ම දැනුනේය
ඒ නිසා නුඹ නුබේ කතිරය දෙන්නට ගැලපෙන අයෙක් තීරණය කලේය…

නමුත්
ඔවුන් නුඹට හුස්ම ගැනීමේ අයිතිය දුන්
පරිසරය උදුරාගෙන
බොහෝ කල්ය…..
එයද තවම ඔබට දැනී නැත…….

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

දිදුලනී තාරිකා

තාක්ෂණ පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment