නිසදැස්

ඇය නමින් අම්මා

කප්පරක් හීන පුරෝගෙන
සිහින පසුපස හඹා යන
ම නෙතඟට නිදිවර්ජිත රැයවල්
හුරුපුරුදුය පෙරදාටත් වඩා
පොදි ගැහෙන හීන එකිනෙක
අහුලාන පියමං මග විඩාබර මුත්
තනි නොතනියට
නිදිබර ගැහෙමින්
දොරකඩ පාමුල ම දෙස බලා හිඳින
නුඹ පෙරදාටත් වඩා සවියකි
මෙ දින මෙ මට

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

හසිනි නෙහන්සා

නීති පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment