නිසදැස්

උදුල සඳ තරු…

උදුල සඳ තරු පිරිවරා
නිසල අහසේ වැජඹිලා
ගලන සඳ දිය සඳළුතලයක
සුවඳ අතුරා ගෙන ගියා…

දෙනෙත නිදි නැති රැය පුරා
අඳුරු අහසට දුක ලියා
දෑස නොරඳන දෙනෙත නෙතු දිය
දෙකොපුලේ රූරා ගියා…

සුරඟනක් වන් ඈ පතා
දිලෙන දෙනෙතට සුබ පතා
ඉතින් නික්මී යන්න අවසර
ගැහෙන හැඟුමන් හද දරා…

මතු සසර භව නුඹ පතා
නොඉන්නම් මං යලි සදා
මිතුදමක් රැක ගන්න මතු දින
සඟව ගන්නම් හිතු මෙදා…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

හෂිනි මධුෂානි

විද්‍යා පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment