නිසදැස්

කඩුපුල් මල

සඳවත නුඹට,
සුවඳ දෙන්නට බැරිව ලතැවෙන
කඩුපුල් මලකි මා
මිරිඟු දිය මත පාවෙන…
සඳකැන් දහරින්
නිශා යම සිරිය විඳ
රුදුරු වන මැද කටු අකුල් ඇති බව ද දැක,
සැලෙන සිතිවිලි සිරගත කළෙමි…
මෝහයෙන් පිරි ගල් කුළක් යට…
සසර බැමි සිඳලන්න
ඉසිඹුලිය නොහැක නුඹ මෙන්…
සමවැදී අමා දැහැනට
මිලින වන්නට අවසර
හුදෙකලා පුදසුනක් මත…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

රුවන්තිකා ප්‍රේමරත්න

විද්‍යා පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment