නිසදැස්

කළු සුදු ජීවිත…

සිස්ටමය තුළ
පාට පාට මල් කළු සුදු කර
හුරේ දමා
පාට මල් නැතැයි
ලෝකයට පර ගසන
අමුතු දෙපා ජීවිත

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

කාවින්ද ලියනගේ

විද්‍යා පීඨය - උපාධිදාරී
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment