නිසදැස්

කොහිද සැනසීමක් ?

මත්වී පැණි රසයට
තේ කෝප්පයකට ඇදෙනා කුහුඹුවෙකුට
කොහිද සැනසීමක්
එහිම වැටී ගිලෙනු මිස…
කණ වැටී ආලෝකයට
පහන් දැල්ලකට ඇදෙනා කෘමියෙකුට
කොහිද සැනසීමක්
එහිම ගිනිගෙන දැවෙනු මිස…
රැවටී සුගන්ධයට
බාදුරාවකට ඇදෙනා බඹරෙකුට
කොහිද සැනසීමක්
මල තුළම මිය යනු මිස…
අදුරු රියැලිටිය වෙනුවට
සිහිනය ෆැන්ටසියක් කරගත් මිනිසෙකුට
කොහිද සැනසීමක්
සිහිනයෙම ජීවත් වනු මිස…
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

නාලක ලක්ෂ්මන්

විද්‍යා පීඨය-තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment