නිසදැස්

කොළොම්තොටේ වැව රවුම…

ඉපිල් ගසත් දළුලන්නැති අපි නොහිටපු වසන්තයට
හරි හැටියට දැක්කේ නෑ ගිය වසරෙත් වසත් කෙලිය
හිතන් හිටියේ වැව රවුමේ මේ වසරෙදි ඇවිද යන්න
කොහෙද ඉතිං සිදු වුනානේ කොරෝනාවේ ගෙදර ඉන්න

ඔබ නොමැතිව හිතට දැනෙන මේ තනිකම මකාලන්න
පරණ මතක අළුත් කරන් හිනහෙනවා මං තනිවම

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

යොමාල් බිම්සර

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment