නිසදැස්

තනිකම

තනිකඩ දිවිය තුල
හුදකලාවත් එක් කලාවක් වූවා මිස,
පෙම්වත් ලොවක් තුල දී ද,
පාලූවේ තනිවීම තරම්
හදවත සිදුරු කල
දෙයක් නම් තව ඇත්ද…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

ශාලික දේශාන්

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment