නිසදැස්

තනිවෙච්ච සරසවිය

නුග ගහේ පත් අතර කදුලු බිදු රැදී ඇති

පිට්ටනියෙ තණ නිල්ල දුකින් මැලවිලා ඇති

සරසවියෙ මග දෙපස වනස්පති බලන් ඇති

අපි නැතුව සරසවිය පාළුවට ගිහින් ඇති

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

තරිඳුනී හංසමාලි

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment