නිසදැස්

තමන්ගේ යුද්ධය

නිදා සිටි නුඹ
දැන්වත් හැරපිය
පාට කොළ දමාගෙන
පියාගත් දෑස
රටම අැත
හෙලට වැටෙමින්
දැන්වත් කරපිය
විය යුතු යුතුකම
ඔබගෙන්
තවකෙකු ඇඟිලි දික් කර
පවසන්නට පෙර
සතුරා පරද්දන්නට
අවැසි නැත
අවියම කරපං විය යුත්ත
අතුරු සිදුරු නැතිව
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

කාවින්ද ලියනගේ

විද්‍යා පීඨය - උපාධිදාරී
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment