නිසදැස්

දොරටු නොඇරුනු මැදුරු

දහසක් පුතුන් රජවන්නට කිරුළු දරා
පාවඩ එලන්නට ඇති උන් නිදි නොලබා

හිසට සෙවණ ගෙනදෙන්නට වියන් තනා
දා බිඳු හෙලන්නට ඇති උන් ගත රුහිරු හෙලා

සිගමන් යදින්නේ අද කුසගිනි දැනෙන නිසා
පලංචියට යටවුනිදෝ දොරටු මෙදා

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

රන්මුනි නවෝදා

විද්‍යා පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment