නිසදැස්

නඩත්තුවකට වසා ඇත…

විකසිත වන මිහිමඩලට බලය ද
මිලින වන පොලොවට සාරය ද
විඩාබර පොලවකට දෝරගලනා  කදුලද
නොතෝරාම වෙනසක් බෙදා දුන් අපූරුව
නමුදු…….
ලියලනා විදු ලොවේ ඔල්වරසන් අබිමුව
නිරුවත් කොට ගෙල සිද දහසකුත් නෙතු අසල
හඩන සිත ගිගුම් දී මුව ගොලුව නිහඩ වූවද
සවන් පත් යුග යොමා හඩ වෙත සවන් දී ඇත

හෙමින් සීරුවේ ඇරුනු නෙතු පිය
නොතෝරාම වෙනසක්  දෑත දිගුකර
විලංගු නොදමාම අගුලු දැමෙන කල
අප්‍රකාශිතවම  බලය  සතු බව පසක් කල
අපූරුව….
නැගුනු දුම් වලාවන් මීදුමෙන් වැසෙන කල
වලා පටල අතරින් යලිත් දළුලාවි අලුත් හෙට
හඩතලන ලොව සුවපත් වන තුරු බලා සිටිනු මිස
හදිසි නඩත්තුවකට මිහිමඩල වසා  ඇත..

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

රශ්මි තරංගා

හෙද පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment