නිසදැස්

නැති දෝ අවසරයක්…

සොඳුරු ගීයක මිහිර විදිනට,
තරම්වත් නැතිදෝ විරාමයක්…
කුමක්ද මේ මිරිඟුව,
කෙළවරක් නැති අප දුවන,
විදවනා ජීවිතය,
විදින්නට නැති දෝ අවසරයක්…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

විහඟනී පෙරේරා

විද්‍යා පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment