නිසදැස් සාමාන්‍ය

නැවතුණු සමනලුන්…

අවාරයට ළඟයි
ඒ හින්දම සමනල්ලු
පියාඹනවා සමනොල මුදුනෙන්
ඈතටම
ඉර හොයාගෙන…
වාරය දාට
ආපහු එනව සත්තයි
කියනවලු උන්
හෙමිහිට…
ඉර ළඟ නැවතුනොත්
කොයි එන්නදෑ වාරයට…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

ලක්‍ෂිත සෙනෙවිරත්න

Leave a Comment