නිසදැස්

නිදහස

අහස නුඹ මා හට
නිදහසේ කිරිල්ලියක ලෙස
නිදහසේ සරන්නට දී
බලා හිඳි දා සිටම
නුඹේ සොඳුරු ප්‍රේමය ද
රුදුරු ප්‍රේමය ද
ඉවසීමෙන් වින්දෙමි
මියෙන තුරුම අහිතක් නොසිතාම
එයම පමණක් විඳින්නෙමි

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

පියුමි සදවන්ති

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment