නිසදැස්

නිමාව ද ප්‍රේමයක

අහම්බෙන් හමු වීම
ප්‍රේමයක ඇරඹීම
මතක පිටු අතර හිඳ
ඉකි බිඳී හැමදාම

එකිනෙකට නුරුස්සන
සිතුවිලිය සැනින් සැන
විරසකය සිතින් සිත
දුරස් විය ටිකෙන් ටික

උත්සාහය රැක ගන්න
බැනුම්පිට බැනුම් මැද
එහෙත් නැත ඉවසීම
නිමාව ද ප්‍රේමයක

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

කවිදි ප්‍රමීෂා

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment