නිසදැස්

නිවන සොයා යන තෙරණියනේ

කෙලෙස් ගං තෙර නිමාවක් නැති
එතෙර වන්නට පෙරුම් පුර ඇති
අවිඳු අඳුරක නිසරු සසරක
සතුට සැනසුම මිරිඟුවක්…

දියණි, පෙම්වති, පතිනි, මව් බැමි
බිඳ දමා භව තරණයක වඩින ඈ
යශෝදරා කුල පින්සාර කුසුමක්…

දරදඬුම රළු කලු ගල් පවා අද
ශ්වේත සළු පිළි ගත දරා ගෙන
මිලින වී සියුමැලි ය පුදසුනට…

කෙලෙස් බර විසඝෝර අරණෙ හි
උත්තරීතර මනෝකායකි ඕ…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

තමුදි හේවගේ

ශාස්ත්‍ර පීඨය - පළමු වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment