ආදරය නිසදැස්

නිහඬය නුඹත් අද

කාලයක් උමතුවෙන් පෙම් බැඳ
මතක ගොන්නක් හදවතේ නිදන් කර
ගිවිසගත් පෙම්වත
නිහඬ ය නුඹත් අද

මංගල දිනය ළඟ ළඟ
එන බව දැනත් නොකියම
යන්නම ගිහින් නොපෙනෙන
තරම් නුඹ දුර ඈතට

නිතරම තේරුම් ගන්නට
කොතරම් වෙහෙස දැරුව ද
මටම නැහැ අවනත
උල්පත වී ය දෑස කඳුළට

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

කවිදි ප්‍රමීෂා

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment