නිසදැස්

නුඹයි…

දුඹුරු පැහැ පුරවරයේ
මැරුණු කොළයකි ගසින් වැටුනේ
ලබැදි සිත් පුරවරයේ
නොබැදි සිත් දෙකකි කතා වනුයේ

වසන්තය නොවේ මා ගිම්හාන වන
දැවෙයි ඔබ ගත බැදුනොත් මා සිත
කෙලසක පවසන්නද සැළකරන දේ මා හද
නමුත් ලබැදිය නුඹයි මා පෙම් කරන සද

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

යොමාල් බිම්සර

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment