නිසදැස්

නුඹ සඳක්

රෑ අහස්කුස දිලෙන
දුරක සිට මම විඳින
සඳකි නුඹ ,
පුරපොහොය
දින අහස බබළවන….
අටවකට රෑ අහස
සඳ කොයිද පෙර ලෙසට
අමාවක දා අහස
අදුරු වී යයි යසට…
නමුදු යලි පුරසඳක්,
සේ නුඹම දිලෙන බව,
මගේ හදවත දනී
වෙනස් වෙන ලෝ දහම…
අද ලෙසට නොවෙයි හෙට
සඳ එළිය වෙනස් වුව,
නුඹේ හදවතේ පෙම
ඇත සදා එක ලෙසට…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

බුද්ධිමා ලක්චානි

විද්‍යා පීඨය - උපාධිදාරී
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment