නිසදැස්

නොදුටු හිත

කප්පරක් ආදරය
දෝතින් ම දුන් නුඹට
සඟවාන හිටියාට
අමනාපකම් නැති ය
ඇවිළෙද්දි ළය මඩල
විඩාබර නෙත් වලට
කඳුළු පිනි කැට සේම
රූ රාවි සිත් මලට
දහස් සිතුවිලි අතර
තෙරපෙනා නාමයට
නොමැති කල් වැටහේවි
නුඹට මේ නොදුටු හිත

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

සංජුලා කවිෂානි

ශාස්ත්‍ර පීඨය - පළමු වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment