නිසදැස්

(නො)වටිනා ප්‍රේමය

වැහි කෝඩ වැටෙන මන්දාරමේ
ඇස් අස්සෙ නලියන කඳුළු බිංදු
උඹ නමින් හැමදාම
වැටෙනවා නොනවත්වාම…
මතක මං පෙත
අවුළුවා උඹ ගිහින්
ඉන්න හැටි ඔහොම
පුදුමයකි මට තවම…
පේ වෙලා කළ පෙමට
හීනයක් වෙලා නතර වුණ
වටිනාකමක් නැති වටිනම දේ
උඹේ ආදරය…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

අවිශ්කා නෙත්සරණි

නීති පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment