නිසදැස්

පැතුම

කොරෝනා…
නුඹේ ගතපුරා තිබ්බේම විස…
නුඹ කොහොම ආවාද දන්නේ නෑ මම
අපේ හැම බැඳීමක්ම දුරස්කළා නුඹ…
මේ අපේ මව්රට තුළ
ඕනි නෑ නුඹේ වෛරස…
කුමක්දෝ පෙර කරුමෙට
ආවේ නුඹ ලංකාවට…
මේ මගේ ලක්අම්මට
දෙන්නෙපා නුඹ ගින්දර…
තුරන් වී පලයන් සදහට
කොරෝනා නුඹ සාපයක් මහ පොළොවට…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

අමිතා ගුණවර්ධන

තාක්ෂණ පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment