නිසදැස්

පිටසක්වලින් ඇමතුමක්

කාලය ගෙවී ගොස්
ඇසුණා අසනීප බව ඔබට
විමසන්නට ඔබේ තතු
නොහැක ඒමට පෙර සේම
මන්දාකිණියෙනුත් එහා ඉම සිට
හරිත පැහැයෙන් පිරිපුන්ව
සියල් මන්දාකිණි අතර
සිත් දිනා ගෙන රජ වූ
විශ්වයේ රජතුමනි
පවසන්න දරුවන්ට
රැක දෙන්න ඔබේ ප්‍රාණය
පෘථිවිය…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

රශ්මි එරන්දි

ශාස්ත්‍ර පීඨය - පළමු වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment