නිසදැස්

පෙම්වතෙකි තනිවුණ

තෙරක් නොමැති විසල් අහසට හූල්ලන
පෙම්වතෙකි තනි වුණ…
කැදැල්ලෙ උන් කිරිල්ලිය
සෙනෙහෙබර හිතැත්තිය
“කොහේ යන්න ද
දමා පෙම්වත…”
කියූ පසුදාම
ඉගිලිලා කිම් ද නුඹ
ගියේ වෙන අතක
අවුළුවා මගෙ සියොළඟම…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

අවිශ්කා නෙත්සරණි

නීති පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment