විශේෂ දිනයන්

පොසොන් සඳ

බලා හිඳියෙමි
පොසොන් සඳ නැගෙන තුරු
දුටිමි ඉඳ හිට
තරු මවන හැඩයුරු
නගර පාසා
නැගෙන සැනකෙළි
බොදු ගීත සැමවිටම
පැවසුවද මිහිඳු හිමි තතු…

නිවෙස් පාසා දිලෙන බුබුළු ද
හැඩට කැපු සව් මැවූ කූඩු ද
වීදි දරුවොත් දරුවො නොවෙතිද
කදෝකිමි රැස් පමණි හිමි වුණ…

පෘතග්ජන මිනිස්සුන්ලු
නැහැලු ආශා නිමා වෙන්නේ
ළතෙත් වෙන්නේ මිනිස්සුන්ටලු
එහෙත් කිම මේ වීදි හැඬුමන්
නෑසි යන්නේ බිහිරිවන් සේ…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

විහාරා දිව්‍යාංජලී

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment