නිසදැස්

භව බින්දෙමි

වීදිගානේ අයැද දිව්වෙමි
නිහඬ පුතු යලි හඬවන්නෙමි කියා…
වටහ ගත්තෙමි සමිඳු පාමුල
නොමල ගෙය මා තුළමැයි කියා…
ඉරා දැම්මෙමි මෝහගනදුර
යලි නූපදින්නෙමි කියා…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

රන්මුනි නවෝදා

විද්‍යා පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment