නිසදැස්

මං…….

රෑ අහසට පෙම් බඳින්න
තරු පොකුරක වී හිඳින්න
සඳවත වෙත පිනි ඉසින්න
සිහින දකිමි මං……………

වළා පොදක සුව විඳින්න
හිම කැට මෙන් පතිත වන්න
පොළෝ තලය වැළඳ ගන්න
සෙනේ පුරමි මං……………

උයන් කොනක වී හිඳින්න
අතු පතරැති ඵල බුදින්න
විහඟුන් හා ගී කියන්න
විටක් සොයමි මං……………

ගං තෙර හිඳ සිනා සෙන්න
කිමිදී දිය බුං ගසන්න
මින් කැළ හා දොඩා ඉන්න
මාන බලමි මං…………….

කවියට කදුළැල් නොදෙන්න
සිහින වලට අරුත් දෙන්න
හනිකට හෙට උදා වෙන්න
පැතුම් පතමි මං……………

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

දිලීමා ජයසිංහ

විද්‍යා පීඨය - උපාධිදාරී
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment