ආදරය නිසදැස්

මතකයි – පිළිතුරු

Written by Dunith Desitha

අදත් හවසට මැවෙන සිතුවම්
හදවතට රිදුම් දී රිද්දවයි…
අහම්බයකි එදවස අදටත්
මතක් වෙද්දිත් දෙනෙත තෙමයි…

මතක වැස්සේ තෙමෙනු ඇත්තේ 
නුඹම විතරක් නොව මා කියයි…
ඔබේ ඇස් ළඟ වින්ද ආදරේ 
තවම හද තුළ සක්මන් කරයි…

ගිගුම් දුන් හදවතේ තවමත්
නුඹ ඉන්නවා සත්තකයි…
සුවඳ හැමූ මල් පිපෙන දවසක
ඔබේම වෙන්නට යළි සිතෙයි…

දුනිත් දේසිත
පළමු වසර
තාක්ෂණ පීඨය

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

Dunith Desitha

තාක්ෂණ පීඨය - පළමු වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment