නිසදැස්

මතක සැමරුම් පොත

අයෙකු අත පිබිද,
පන්හිඳට මිතුදම් කියන නුඹ,
එහි වන සොඳුරු යටගියාවේ
කිසිවෙකුත් නොහඳුනයි..

ගෙවූ හෝරා
කෙතෙක් වූ මුත්
අතීතයට ජීවය වන නුඹ,
දිග හරින සිතුවමේ
එකදු මංපෙතක් හෝ නොදනී…
නමුත් ,
නුඹව,
ලෝකයක් හඳුනයි…
නුඹේ,
සුන්දරත්වය ද,
ලෝකයක් දනී…
මතක සැමරුමේ නවාතැන් පොළ ද
නුඹයි…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

දුල්මිණී දේශප්‍රිය

විද්‍යා පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment