නිසදැස්

මම එන්නම්…

තුරු සෙවණ අතරින් තල් අරණේ
ගෙනෙන මඳ සුළඟ දේවි සිසිල මේ
තනිකමක් දැනෙන හැම වෙලේ
මම එන්නම් සොඳුර ඔබ සොයා සුළඟේ

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

යොමාල් බිම්සර

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment