ආදරය

මම කැමති ආදරයක්

මම ආස නෑ
ටජ්මහල හදන
සාජහන් වෙන්න

ආසයි මම
මට අහිමි සීතාට
පෙම්කරන රාවණා වෙන්න

වේදනාව දරන්න
ජිවත් වෙන බව
හදවතින් විදින්න

මම ආස නෑ
අපල නැති ජීවිතයක
නිසල බව විදින්න

ආසයි මම
අතීතය තුළ නොනිද
අද දවසෙ යුද වදින්න…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

තමල් අදිකාරි

විද්‍යා පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment