නිසදැස්

මවක යැදුම…

සීත වනපෙත අළුව සැනෙකින්
දැවේ ගින්නෙන් දස අතේ…

පුංචි පැංචියො තනිව නිවහනෙ
යන්ට නොහැකියි ගිනියමේ…

දැවෙන හදවත ගිනි ගනියි මගෙ
කොහොම ඉන්න ද දෙවියනේ…

වනේ අධිපති බලාපන් මෙහි
මවාපන් වැසි තුන් යමේ…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

හෂිනි මධුෂානි

විද්‍යා පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment