නිසදැස්

මුවින් නොකියූ නෙතින් පැවසූ සොදුරු වදනකි ප්‍රේමය…

බලා නෙතගින් වහා වදනින්
කියා ගන්නට අවැසි හැගුමන්,
ඔබේ මුවගේ රැස් කැලුම් දැක
මුවා විය හද කොනෙක රහසින්,
දිනෙන් දින මා හදෙහි ගෙතෙනා
ඔබ කෙරේ බැදි ප්‍රේම ගී වැල්,
මුවින් සැගවූ නමුදු නිබදව
දෙනෙත් ඔබ වෙත කියයි සැනෙකින්…

PC – Yasas Jayaweera

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

නිපුනි හප්පිටිය

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment