නිසදැස්

යළි නොඑන ඇය…

කෙළි දෙලෙන් ගත කරන සුදෝ සුදු මල් කැකුළු
පොත පතට කම්මැලිව දඟ කරන සුරතල්ලු
තෙලි තුඩින් සිතුවමින් පුංචි සිත් පුරවාපු
සොඳුරු විය මිතුරියයි හදවතේ කටු ගාපු…

කුඩ හොරා සිතුවමින් ළපටි සිත් වසඟ කල
ලොව පුරා පැටවුන්ට පිදු පුදුම පළිඟුව ද
අදටත් සිනහ එන සූත්තර පුංචා ගැන
පින් යදිමි නැන්දේ ළමා විය සැරසුමට…

පුංචි සිත් වල සුරඟනාවි – සුරඟනාවන් මනසෙ ඇන්දූ
රූ කතාවෙන් අපිව පිනවූ – ළපටි පෙළ යළි පොතට කැන්දූ
සුරඟනන් ගැන සිඟිති දඟ වැඩ පුංචි සිත් තුළ රසය පිබිදූ
සදාදර ළඳ සිබිල් නැන්දේ – පතමි සුභ ගමන් නිවන් කැන්දූ …

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

මාධවී ප්‍රියංගිකා

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment