නිසදැස්

රකිමි උතුම් මව්නි ගරු

රතු ලේ සුදු කිරි කැටි කොට පෙව්වා
කියනු බැරිය ඒ සෙනෙහසෙ සීමා
මින් ජනිතය මහ ගුණ කඳ පෙම්මා
උත්තම වූ චරිතෙකි අප දකිනා
තුන් තිස් පැය අප වෙනුවෙනි ගෙවුනා
අම්මේ ඔබ අප දෙව් සඳ වූවා
මසිත ආල වූ සිතුවිලි මැවුනා
මව් ඔබෙ හැම දේ අප වෙත පිදුවා
නිමක් නැතිය ඒ සෙනහේ ගංඟා
ගරු කොට සිහි ගන්වමි ඔබ අම්මා…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

ඩිලාන් චානුක

දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යනායතනය

Leave a Comment