නිසදැස්

රඟ මඬල

එය කවියක් ද
මට අවැසි ලෙස ම පද වැල් ගෙතෙන…?
නැත…
එය ලියා නිම කළ පොත කි
මට අවැසි ලෙස ම නොව
එයට අවැසි ලෙස ද පෙරලෙන…

මම මෙන් ම ඔබ ද
එවන් ලියූ කතාවක,
කාලයේ ඉගිල යන හෝරා මැද්දෙන්
පෙරලෙන්නා වූ
පිටුවෙන් පිටුවට රඟ දක්නා වූ
නළුවෙක් මෙන් ම
සදාකාලික හිමිකරු ද වෙමි…
මතු දිනෙක ලියා තිබු පිටු නිමා වී
රඟ මඬල නිවී ගිය ද…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

හෂානි එදිරිසිංහ

නීති පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment