නිසදැස්

රතු රෝස

නුඹේ සියුම් පෙත්තක
රැඳි තුහිනයක් මම,
හෙමින් සීරුවට රූරා ඇවිත්
නටු අග රැඳි කටුවක
තුඩු පහරින් වේදනාබරිතව
මතකයේ වස පානය කර
නුඹ අබියසම
සියදිවි නසාගත්…


~ SHan ~

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

චමෝද් ප්‍රියශාන්

තාක්ෂණ පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment