නිසදැස්

රාහුගේ දෝෂය

හිත තුල තෙරපුණ
කුළුඳුල් සෙනෙහස
පුද කල විලසට
නැති වුණි ඔබ මට

රාහු කේතු ගුරු
කෝප වෙලා සුරු
බිඳ දමනා තුරු
ආදරයේ හිරු

වැරදුනි ප්‍රේමය
රාහුගේ දෝෂය
ඔබ මා ආලය
දෙකඩ වෙලා ලය

මා හිත ඔබ ළඟ
ඔබ සිත මා ළඟ
තනි වී දෙපසක
වැලපේ දෙසිතම

සයුරක් තරමට
අහසක් විලසට
වියලුනු කතරට
දිය බිඳ ඔබ මට…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

චතුරිකා ලක්රුවනි

විද්‍යා පීඨය - උපාධිදාරී
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment