නිසදැස්

රැජිණයි ඇය නුඹේ මට අහිමි රජ දහනේ…

තුන් තිස් රෑ පුරා මා හැඬුවා
රහසින් ඇවිත් නුඹ ළඟ නිදි මැරුවා
නාඹර වයස නුඹ හට පිදුවා
නුඹ වෙන හිතක් ළඟ පෙම් වින්දා…

දෙදෙනෙක් වෙනුවට තුන්වැන්නෙක් කුමට ද සිතුවා
රහසින් ඉඳන් මා නුඹ හට පෙම් බැන්දා
අහිමි බව දැන දැනත් නුඹ ළඟ හිත රන්දා
නුඹටත් හොරෙන් මා නුඹ හට පෙම් බැන්දා…

තුන්පත් රෑන වේ නුඹ ඇය හෙට දිනයේ
මගේ සිහිනය මට හිමි නොවු මොහොතේ
පිවිතුරු ප්‍රේමයයි මා නුඹ හට පිදුවේ
රැජිණයි ඇය නුඹේ මට අහිමි රජ දහනේ…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

සූමිණි තරැමිලා

ශාස්ත්‍ර පීඨය - දෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment