නිසදැස්

වනු රිසිය බාඳුරා මල්…

නොවනු සුවඳැති රෝසමල්…
බඹර පහසින් වෙයි මත්…
වනු රිසිය බාඳුරා මල්…
රැකෙනු ඇත නුඹ ඇසින් මත්…

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

කෞෂල්‍යා අත්තනායක

විද්‍යා පීඨය - තෙවන වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment