නිසදැස්

වසංගතේ අකුරු හැඩද?

කැළෑ ගානේ ඇවිදලා
බාගෙට වතුර කළ පුරෝපු
රෑ යාමේ අපිට
අකුරු පෙන්නුවේ කුප්පි ලාම්පු
තුන් වේලක් කොයින්ද
එක වේලට බඩේ ගිනි නිවපු
හිතං හිටියේ දිනන්න
ජීවිතේ අපි මේ දුක් විඳපු
ඇත්තටම,
වසංගතේ අකුරු හැඩද
කොම්පියුටරෙන් උගන්නාපු?

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

පවන්ති සුදසිංහ

විද්‍යා පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment