නිසදැස්

වසන්තය දැන් මා සමගය…

සුලගෙහි පාවී,
ලුහුබැඳ
දූවිල්ලක් මෙන්,
හැරයන මගක,
පැන් පහස සොයා ගියමුත්
රුදුරු කුණාටුවක් විය එතැන
සිතැඟියාවන් වැනසූ..
නමුදු,කාලය
නුඹ නම් අපූරුය,
මන්ද,
වසන්තය දැන්
මා ලුහුබැඳ විත්ය.
වසන්තය දැන්
මා සමගය.

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

About the author

දුල්මිණී දේශප්‍රිය

විද්‍යා පීඨය - අවසන් වසර
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

Leave a Comment